Արգելված Ապրանքատեսակներ

Հետևյալ բովանդակությունը պարունակող բեռները առանց որևէ նախապայմանի չեն կարող առաքվել Nova ծառայության միջոցով:

 • Կենդանիներ
 • Անտիկվարիատ
 • Ասբեստ
 • Կանխիկ գումար (թղթադրամ, մետաղադրամ)
 • Արժույթ
 • Վտանգավոր կամ արագ հրկիզվող իրեր (IATA հրահանգների համապատասխան)
 • Մորթիներ
 • Հրազեն, ներառյալ մասերը
 • Մարդկային մասունքներ, ներառյալ աճյունը
 • Ոսկերչական զարդեր, թանկարժեք մետաղներ և քարեր
 • Թմրանյութեր
 • Ցանկացած երկրի` որի միջոցով, որտեղից կամ որտեղ պետք է փոխադրվի իրը, ֆեդերալ, պետական կամ տեղական օրենսդիր մարմնի օրենքով, կանոնակարգով կամ կանոնադրությամբ: